Ponudba

Individualne inštrukcije matematike

Inštrukcije matematike v parih

Priprava na kontrolne naloge iz matematike

Priprava na popravljanje negativnih ocen iz matematike

Priprava na nacionalno preverjanje znanja iz matematike

Priprava na popravne izpite iz matematike

Priprava na predmetne izpite iz matematike

Priprava na splošno maturo iz matematike

Priprava na poklicno maturo iz matematike