Način dela

Sistem priprave in izvajanja inštrukcij je pomemben faktor, ki lahko močno vpliva na končni uspeh. S sistematičnim načinom dela in premišljeno pripravo bomo poskrbeli, da boste vi oziroma vaši otroci do znanja prišli na čim bolj enostaven način v najkrajšem možnem času.

Že ob uvodnem stiku vas bomo prosili, da nam zaupate, s kakšnimi težavami se pri matematiki srečujete vi oziroma vaš otrok. Pogovorili se bomo bodisi o konkretnih matematičnih zagatah, za katere pričakujete rešitve, bodisi o snovi, za katero želite podrobnejšo razlago. Prosili vas bomo tudi, da nam zaupate, katere učbenike in delovne zvezke pri pouku matematike uporabljate vi oziroma vaši otroci. Vse te informacije nam omogočajo, da se na uro inštrukcij temeljito pripravimo in s tem zagotovimo, da so inštrukcije maksimalno učinkovite.

Prvi del inštrukcij je navadno namenjen ugotavljanju, kje pravzaprav leži težava. S pogovorom, pregledom snovi in nekaj uvodnimi vajami določimo problematične točke in cilje, nato pa se lotimo odpravljanja težav.

Ločeni teoretična in praktična obravnava sta pogosto vzrok, da v šoli pride do nezainteresiranosti in problemov pri dojemanju snovi. Obravnave problematičnih tem se med inštrukcijami zato lotimo celovito s prepletom teoretičnih znanj in praktičnih vaj. Naloge v začetku rešujemo skupaj, nato pa jih učenec poskusi še sam ob nadzoru, pomoči in vzpudbudi inštruktorja. Napačna vprašanja med inštrukcijami ne obstajajo, zato vedno spodbujamo učence, da so čim bolj zgovorni, aktivni in radovedni.

Če gre za redne inštrukcije, ob koncu obiska določimo tudi nekaj nalog, ki jih učenec reši do naslednje ure inštrukcij. Reševanje teh nalog je odličen način za utrjevanje osvojene snovi, seveda pa pri naslednjem obisku pregledamo tudi rezultate in ocenimo napredek.